მათემატიკა 8 ნაწ.1

მოსწავლის წიგნი

5,50 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჯაფარიძე, ნ. წულაია, მ. წილოსანი

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

მათემატიკა 8 მოსწავლის წიგნი ისეა შედგენილი, რომ სრულად უზრუნველყოფს ამ საფეხურზე მათემატიკის სწავლების ძირითადი მიზნებისა და ამოცანების გახორციელებას.

მოსწავლის წიგნი მოიცავს პარაგრაფებს, რომლებსაც ახლავს „ტესტები თვითშემოწმებისათვის“ და დამატებითი სავარჯიშოები.
სახელმძღვანელოში გვხვდება სხვადასხვა რუბრიკა: „ამოცანა დამოუკიდებელი კვლევისთვის“, „მოიფიქრე“. პროექტი „დამოუკიდებელი კვლევისთვის“ და სხვა, ასევე „მათემატიკის მოყვარულთათვის“, რომელიც სავალდებულო არ არის, თუმცა იმ მოსწავლეებს, რომლებიც გამოირჩევიან კარგი მათემატიკური უნარებით, მიეცემათ საკუთარი პოტენციალისა და ინტერესების რეალიზების საშუალება.
მრავალფეროვანი დავალებები, სავარჯიშოები და ამოცანები დაეხმარება მასწავლებელს, გაკვეთილი მოარგოს მოსწავლეთა საჭიროებებსა და ინდივიდუალურ საჭიროებებს, ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ინტერესის გაღვიძებას, კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას, პრობლემებისადმი სხვადასხვა მიდგომას.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VIII კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე