უფასო!

Искусство 8 Часть II

Книга для ученика

ავტორები: ნ. იოსელიანი, ს. ქებურია.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

რუსულენოვანი ხელოვნება 8 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი II (Искусство 8 Часть II Книга для ученика) აგრძელებს მე-7 კლასის სახელმძღვანელოს შინაარსობრივ ხაზს და ქრონოლოგიურად წარმოადგენს სახვითი ხელოვნების ისტორიის საკვანძო ეტაპებსა და ხელოვნების უმნიშვნელოვანეს ნიმუშებს. მე-7 კლასის სახელმძღვანელომ მოიცვა ძველი სამყაროს ხელოვნება, მე-8 კლასის მასალა კი განიხილავს შუა საუკუნეებისა და აღორძინების ხანას. ცხადია, სახელმძღვანელო არ იფარგლება მხოლოდ ამ პერიოდით. ვსაუბრობთ სხვადასხვა ეპოქის ევროპულ და აღმოსავლურ ხელოვნებაზე, მაგრამ უფრო ღრმად აქცენტს შუა საუკუნეებსა და აღორძინების ეპოქაზე ვაკეთებთ.

სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს, მოსწავლეებმა დაინახონ, რომ ხელოვნება მუდმივად ასახავს ეპოქის სათქმელს. გააცნობიერონ, რატომ იყო ხელოვნება ასეთი ამა თუ იმ ეპოქასა თუ ქვეყანაში, როგორ და რა ხერხებით გამოხატავდა ხელოვანი თავის შეხედულებებსა თუ გრძნობებს.

დამატებითი ინფორმაცია

საგნები

კლასი

VIII კლასი

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…