უფასო!

ქართული, როგორც მეორე ენა 5

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, გ, ჭაუჭიძე, ნ. მანია, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, ზ. ბერაძე

ფაილის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

მასწავლებლის წიგნში გთავაზობთ ეროვნულ სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ზოგად რეკომენდაციებს ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლა-სწავლების პროცესისთვის. გარდა ამისა, დაწვრილებითაა ახსნილი, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს წიგნსა და რვეულში შემოთავაზებული დავალებები და სავარჯიშოები საგაკვეთილო სიტუაციებში.

თითოეული თემის დამუშავებისას შემოთავაზებულია კონკრეტული კომპეტენციების შეფასების რუბრიკები, რომლებიც მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს როგორც განმავითარებელი, ასევე განმსაზღვრელი შეფასების მიზნით. ასევე, წარმოდგენილია შემაჯამებელი ქვიზების ნიმუშები და საშინაო დავალების შესაძლო ვარიანტები.

მასწავლებლის წიგნში პედაგოგები ნახავენ რეკომენდაციებს დიფერენცირებული სწავლებისა და სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების ჩანერგვის შესახებ, რაც უზრუნველყოფს მოსწავლეთა სათანადო ჩართულობასა და მაღალ შედეგებს.

მოსწავლის წიგნი

აუდიომასალები

ვიდეომასალები

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

V კლასი

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ქართული, როგორც მეორე ენა 5

სავარჯიშოების რვეული

4,90 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, გ, ჭაუჭიძე, ნ. მანია, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, ზ. ბერაძე

წიგნის გადახედვა

ქართული, როგორც მეორე ენა 5

მოსწავლის წიგნი

5,60 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, გ, ჭაუჭიძე, ნ. მანია, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, ზ. ბერაძე

წიგნის გადახედვა