ქართული, როგორც მეორე ენა 5

მოსწავლის წიგნი

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, გ, ჭაუჭიძე, ნ. მანია, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, ზ. ბერაძე

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

მოსწავლის წიგნში წარმოდგენილია მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით დამუშავებული საინტერესო თემატიკის სასწავლო მასალა, რაც უზრუნველყოფს ქართულ ენაზე მოსმენის, კითხვის, ლაპარაკისა და წერითი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, ლექსიკური მარაგის გამდიდრებასა და გრამატიკული კომპეტენციის განვითარებას.

შემოთავაზებულია როგორც ქართული, ასევე მსოფლიო კულტურული რეალიებიდან აღებული საკითხები და, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, თვითონ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თავისებურებები.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

V კლასი

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ქართული, როგორც მეორე ენა 5

სავარჯიშოების რვეული

0,00

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, გ, ჭაუჭიძე, ნ. მანია, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, ზ. ბერაძე

წიგნის გადახედვა