ქართული ენა 9

მოსწავლის წიგნი

2,40 5,60 

ავტორები: მ. მენაბდე, ნ. ფურცელაძე, ნ. სახეჩიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ქართული ენა 9 (მოსწავლის წიგნი) შედგება პარაგრაფებად დაყოფილი ხუთი თავისაგან:

 • შესავალი
 • წინადადების წევრები
 • მარტივი წინადადების სინტაქსი
 • შერწყმული წინადადება
 • რთული თანწყობილი და ქვეწყობილი წინადადება.

ენის სახელმძღვანელო შექმნილია შემდეგი პრინციპების დაცვით:

 • მოსწავლისთვის გასაგებ ენაზე გადმოცემული თეორია;
 • მრავალფეროვანი დავალებები და აქტივობები, კოგნიტური სქემები;
 • კომიქსური სტილის, მოზარდისთვის მიმზიდველი ილუსტრაციები;
 • წინარე ცოდნის გამააქტიურებელი კითხვები;
 • ფუნქციური და დასამახსოვრებელი რუბრიკები: ,,დააკვირდი“, ,,დაიმახსოვრე“, ,,ჭეშმარიტია თუ მცდარია“.
 • ინდუქციური მეთოდი, რათა მოსწავლე თავისი დაკვირვებითა და ლოგიკური აზროვნებით მივიდეს თეორიულ ნაწილამდე

დამატებითი ინფორმაცია

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…