მათემატიკა 9 ნაწ. 2

მოსწავლის წიგნი

6,00 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჯაფარიძე, ნ. წულაია, მ. წილოსანი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

მათემატიკა 9 ნაწ. 2 (მოსწავლის წიგნი) სრულად უზრუნველყოფს ამ საფეხურზე მათემატიკის სწავლების ძირითადი მიზნებისა და ამოცანების მიღწევას.

მოსწავლის წიგნი მოიცავს პარაგრაფებს, რომლებსაც ახლავს „ტესტები თვითშემოწმებისათვის“ და დამატებითი სავარჯიშოები. სახელმძღვანელო მოიცავს რუბრიკებს:

  • ამოცანა დამოუკიდებელი კვლევისთვის
  • მოიფიქრე
  • პროექტი დამოუკიდებელი კვლევისთვის
  • მათემატიკის მოყვარულთათვის
  • მოვემზადოთ შემდეგი გაკვეთილისათვის

მრავალფეროვანი დავალებები და ამოცანები დაეხმარება მასწავლებელს, გაკვეთილი მოარგოს მოსწავლეთა საერთო და ინდივიდუალურ საჭიროებებს.

მასწავლებელს თავადაც შეუძლია, შეადგინოს მსგავსი ამოცანები მოცემული ნიმუშების მიხედვით. ამ ამოცანათა ამოხსნის ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ხედვა დაეხმარება მასწავლებელს და შესძენს არასტანდარტული ამოცანების ამოხსნის ხერხების გამოყენების გამოცდილებას.

დამატებითი ინფორმაცია

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

მათემატიკა 9 ნაწ. 1

მოსწავლის წიგნი

6,00 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჯაფარიძე, ნ. წულაია, მ. წილოსანი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ.

წიგნის გადახედვა

მათემატიკა 9

მასწავლებლის წიგნი

0,00 . წელი, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჯაფარიძე, ნ. წულაია, მ. წილოსანი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა