უფასო!

მათემატიკა 9

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ნ. ჯაფარიძე, ნ. წულაია, მ. წილოსანი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

მრავალფეროვანი დავალებები და ამოცანები დაეხმარება მასწავლებელს, გაკვეთილი მოარგოს მოსწავლეთა საერთო და ინდივიდუალურ საჭიროებებს.

მასწავლებელს თავადაც შეუძლია, შეადგინოს მსგავსი ამოცანები მოცემული ნიმუშების მიხედვით. ამ ამოცანათა ამოხსნის ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ხედვა დაეხმარება მასწავლებელს და შესძენს არასტანდარტული ამოცანების ამოხსნის ხერხების გამოყენების გამოცდილებას.

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

მათემატიკა 9 ნაწ. 1

მოსწავლის წიგნი

6,00 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჯაფარიძე, ნ. წულაია, მ. წილოსანი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ.

წიგნის გადახედვა

მათემატიკა 9 ნაწ. 2

მოსწავლის წიგნი

6,00 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჯაფარიძე, ნ. წულაია, მ. წილოსანი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ.

წიგნის გადახედვა