უფასო!

ინგლისური 10

მასწავლებლის წიგნი

ადაპტაციის ავტორი: თ. ჯაფარიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

ინგლისური 10 (მასწავლებლის წიგნი)/(Teacher’s Book) შეიცავს დეტალურ საგაკვეთილო გეგმებსა და მასალის ეფექტურად ახსნისთვის შემოთავაზებულ რჩევებს. აქვეა

წიგნი შედგება სამი ნაწილისგან: შესავალი ნაწილი, სადაც მთელი კურსის მიზანი და თითოეული თავის სტრუქტურაა ახსნილი; დეტალური საგაკვეთილო შენიშვნები და რესურსების ბანკი.

აუდიომასალები

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

X კლასი

საგნები