უფასო!

ქართული ენა და ლიტერატურა 7

მასწავლებლის წიგნი

ავტორბეი: მ. მენაბდე, ე. ნიჟარაძე, ბ. სულაკაური, თ. ქიტოშვილი

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

ქართული ენა და ლიტერატურა 7 მასწავლებლის წიგნი სასწავლო პროცესში მასწავლებელს მოსწავლის წიგნების გამოყენებას გაუადვილებს.

შესაბამისად, აქ არა მხოლოდ სახელმძღვანელოს სტრუქტურასა თუ აგების პრინციპებზეა საუბარი, არამედ მოცემულია სხვადასხვა მასალა, რომელთა დახმარებითაც, ვფიქრობთ, მასწავლებელს საქმიანობა გაუადვილდება.

წიგნის დასაწყისში მოცემულია ინფორმაცია მოსწავლის წიგნების (როგორც ლიტერატურის, ასევე ენის სახელმძღვანელოს) სტრუქტურის, შედგენილობისა და რუბრიკების შესახებ, რაც გაგიადვილებთ სახელმძღვანელოს გამოყენებას.

მასწავლებლის წიგნში წარმოდგენილია რამდენიმე სანიმუშო (ტიპური და არატიპური) გაკვეთილის სცენარი და ასევე რამდენიმე განსხვავებული ტიპის აქტივობის განხორციელების ინსტრუქცია. ასევე მოცემულია ზოგიერთი ენობრივი სავარჯიშოს პასუხები.

სხვა მასალასთან ერთად, თავმოყრილია მრავალფეროვანი შეფასების რუბრიკები, რაც გაგიადვილებთ მოსწავლეთა შეფასების პროცესს.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VII კლასი

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…