უფასო!

გეოგრაფია 7

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

გეოგრაფია 7 მასწავლებლის წიგნი-ს მიზანია, მასწავლებლებს გააცნოს სახელმძღვანელოს ფუნქცია, გაკვეთილების აგების პრინციპები, სტრუქტურა და მოსწავლესა და შედეგზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდები.

შეუქმნას წარმოდგენა გაკვეთილების დაგეგმვის ნიმუშებსა და საგაკვეთილო სცენარებზე. მასწავლებლის წიგნის უმთავრესი მიზანია, დაეხმაროს მასწავლებელს თანამედროვე გაკვეთილის დაგეგმვასა და ჩატარებაში.

მოსწავლის სახელმძღვანელოში თითოეული თავი მთავრდება ავტორების მიერ შედგენილი შემაჯამებელი დავალებებით, რომელთა პასუხები მოცემულია მასწავლებლის წიგნში.

კითხვა-დავალებები და სავარჯიშოები ხელს უწყობს ინფორმაციის მოძიების, კლასიფიცირების, გაანალიზების, დამოუკიდებელი თუ ჯგუფური მუშაობის უნარების განვითარებას; შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას.

მასწავლებლის წიგნში მოცემული ნებისმიერი მითითება ხელს შეუწყობს საგნის პედაგოგებს სტანდარტით დაგეგმილი შედეგების მიღწევაში.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VII კლასი

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

გეოგრაფია 7

მოსწავლის რვეული. დამატებითი სავარჯიშოები

4,90 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა

გეოგრაფია 7

მოსწავლის რვეული. კონტურული რუკები

2,10 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა