უფასო!

The English Phonetics Handbook

ავტორი: რუსუდან ტყემალაძე

წიგნში განხილულია ინგლისური ენის წარმოთქმის მნიშვნელოვანი საკითხები. შეიძლება გამოიყენოს ყველა იმ პირმა, რომელიც თანამედროვე ინგლისური ენის წარმოთქმის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტებით არის დაინტერესებული.

ფაილის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

წიგნში განხილულია ინგლისური ენის წარმოთქმის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ბგერა, მახვილი, ინტონაცია და რიტმი. მრავალფეროვანი მაგალითები, ტექსტები, პრაქტიკული სახის სავარჯიშოები და ტესტები ნებისმიერი ასაკის შემსწავლელს დაეხმარება სწორი ინგლისური წარმოთქმის შემუშავებაში. წიგნი გამოიყენება როგორც სახელმძღანელო უნივერსიტეტების ინგლისური ენის ფილოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება ასევე გამოიყენოს ყველა იმ პირმა, რომელიც თანამედროვე ინგლისური ენის წარმოთქმის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტებით არის დაინტერესებული. ახლავს ჩანაწერები.

ავტორი რუსუდან ტყემალაძე არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის (NAEC) უცხოური ენების ჯგუფის ხელმძღვანელი; არის ინგლისურ ენაში საერთაშორისო გამოცდების გამსწორებელი და საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის (ETAG) თანადამფუძნებელი. იგი არის ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; მიყავს მაგისტრატურის კურსი თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

დამატებითი ინფორმაცია

საგნები