უფასო!

რუსული 10

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: მ. კობერიძე

ბეჭდური ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

სასწავლო მეთოდური კომპლექსი “Класс! 10» ახალი ტიპის სახელმძღვანელოა, რომელშიც გაერთიანებულია უცხოურო ენის სწავლების საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნები.

მასწავლებლის წიგნში მოცემულია თემატური მატრიცები, რომლებშიც დეტალურად და თანმიდევრულად არის აღწერილი მოსწავლეთა ცოდნის კონსტრუირების ეტაპები და  კომპლექსური დავალებები. თითოეული კომპლექსური დავალების პირობა ისეა შედგენილი, რომ ემსახურება სტანდარტის მიხედვით განსაზღვრული სამიზნე ცნების დამუშავებას და მასწავლებელს საშუალებას აძლევს შეაფასოს მოსწავლე სოლო ტაქსონომიის მიხედვით. მასწავლებლის წიგნშია თავმოყრილი ელექტრონული და სხვა რესურსები, რომლებიც დაეხმარება მასწავლებელს სასწავლო პროცესის წარმატებით წარმართვაში. აქვეა მოცემული მოსწავლეთა განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკები, ხუთი  ტესტური სახის დავალება, რომელიც ამოწმებს მოსწავლეთა ცოდნასა და უნარებს ენის სწავლების ყველა მიმართულებით.