რუსული 10

აუდიომასალა

ადაპტაციის ავტორი: მ. კობერიძე

ბეჭდური ვერსიის სანახავად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

სასწავლო მეთოდური კომპლექსი “Класс! 10» ახალი ტიპის სახელმძღვანელოა, რომელშიც გაერთიანებულია უცხოურო ენის სწავლების საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნები.

მოსწავლის წიგნში თემები დაკავშირებულია რეალურ ცხოვრებაში აქტიურად გამოყენებულ კომუნიკაციურ სიტუაციებთან. შეესაბამება მოსწავლეების ასაკსა და ენის შესწავლის B 1.1  დონეს. სახელმძღვანელო მასწავლებელს ეხმარება საინტერესო გაკვეთილის ჩატარებაში,    არა მარტო ენის შესწავლის კონტექსტში, არამედ კულტურის შესაცნობად და ენის პრაგმატული გამოყენების მიზნით.

გრამატიკული მასალა განიხილება დეტალურად და წარმოდგენილია პრაქტიკული გრამატიკის მაგალითებზე, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეების წერითი და ზეპირი კომუნიკაციური უნარების განვითარებას.

აუდიომასალები

მოსწავლის წიგნი
ტესტები