უფასო!

ქართული, როგორც მეორე ენა 7

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ნ. მანია, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, გ. ჭაუჭიძე, ზ. ბერაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

ქართული, როგორც მეორე ენა 7 (მასწავლებლის წიგნში) მოცემულია ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ზოგადი რეკომენდაციები ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლა-სწავლების პროცესისთვის. დეტალურადაა ახსნილი, როგორ უნდა შესრულდეს წიგნსა და რვეულში შემოთავაზებული დავალებები და სავარჯიშოები.
თითოეული თემის დამუშავებისას შემოთავაზებულია კონკრეტული კომპეტენციების შეფასების რუბრიკები, რომლებიც მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს როგორც განმავითარებელი, ასევე განმსაზღვრელი შეფასებისთვის. ასევე, წარმოდგენილია შემაჯამებელი ქვიზების ნიმუშები და საშინაო დავალების შესაძლო ვარიანტები.

აუდიომასალა

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ქართული, როგორც მეორე ენა 7

სავარჯიშოების რვეული

8,40 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. მანია, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, გ. ჭაუჭიძე, ზ. ბერაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა

ქართული, როგორც მეორე ენა 7

მოსწავლის წიგნი

8,40 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. მანია, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, გ. ჭაუჭიძე, ზ. ბერაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა