ქართული ენა და ლიტერატურა 10 ნაწ. 2

მოსწავლის წიგნი

7,50 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: მ. მენაბდე, ნ. ფურცელაძე, ნ. ლომიძე, ნ. სახეჩიძე

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ქართული 10  – სახელმძღვანელო აგებულია ქრონოლოგიურ-თემატური პრინციპით. ქრონოლოგიურად დალაგებული ტექსტები თემატურ თავებადაა დაყოფილი, რაც მოსწავლეს დაეხმარება, ნაწარმოებში ასახულ უმთავრეს პრობლემაზე გაამახვილოს ყურადღება.

სახელმძღვანელოში თემის შესაბამისად მოწოდებულია ტექსტები ქართული ან მსოფლიო ლიტერატურიდან, ამონარიდები სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებებიდან, რაც საშუალებას გვაძლევს, ლიტერატურის სასკოლო კურსის ფარგლებში წარმოვაჩინოთ ქართული ლიტერატურა, როგორც მსოფლიო ლიტერატურისა და კულტურის ორგანული ნაწილი.

სტრუქტურირებულ, ორგანიზებულ სასწავლო მასალაში მოსწავლე დამოუკიდებლადაც შეძლებს გზის გაკვალვას. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან კომპლექსური დავალება მან სწორედ დამოუკიდებლად უნდა შეასრულოს.

სახელმძღვანელოში მოწოდებულია გრამატიკული საკითხებიც. სტრუქტურულად ეს ბლოკების (ჩანართების) სახითაა მოცემული. მოსწავლეები დაამუშავებენ მართლმეტყველებისა და მართლწერის დასახვეწად მნიშვნელოვან თეორიულ მასალას, შეასრულებენ პრაქტიკულ სავარჯიშოებს.

სახელმძღვანელოს რუბრიკები:

  • გაიფართოვე თვალსაწიერი
  • კრიტიკული აზროვნება
  • ლექსიკაზე მუშაობა
  • მედიაწიგნიერება

დამატებითი ინფორმაცია

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე