უფასო!

ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის 11

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, ნ. მიქელაძე, გ. ჭაუჭიძე

ბეჭდური ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare
არტიკული: 9789941373046 კატეგორია: ჭდე: ,

აღწერა

სახელმძღვანელო შედგენილია ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული თემატიკის მიხედვით და ითვალისწინებს ენობრივი კომპეტენციების (მოსმენისა და ლაპარაკის, კითხვისა და წერის) ინტეგრირებულად სწავლებას. ამისთვის მასში შემოთავაზებულია მრავალფეროვანი აქტივობები, რომელთა შესრულება დაწვრილებითაა აღწერილი მასწავლებლის წიგნში.

სახელმძღვანელოს ღირსებაზე მიუთითებს ის გარემოებაც, რომ მასში წარმოდგენილ ხუთ თავში ასახულია, როგორც თემატური, ასევე ჟანრობრივი მრავალფეროვნება. აქ ნახავთ, როგორც თანამედროვე მსოფლიო ლიტერატურულ ტექსტს, ასევე ქართულ კლასიკურ ნაწარმოებს, სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ტექსტს და, რაც მთავარია, ეს ყველაფერი გამიზნულია სტანდარტის შედეგების, სამიზნე ცნებების, მკვიდრი წარმოდგენებისა და სასწავლო საკითხების სწავლებისთვის.