ქართული არაქართულენოვანი სკოლებისთვის 9

მოსწავლის წიგნი

9,10 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე კოტორაშვილი,ზ. ბერაძე, გ. ჭაუჭიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ქართული არაქართულენოვანი სკოლებისთვის 9 მოსწავლის წიგნში წარმოდგენილია მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით დამუშავებული საინტერესო თემატიკის სასწავლო მასალა, რაც უზრუნველყოფს ქართულ ენაზე მოსმენის, კითხვის, ლაპარაკისა და წერითი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, ლექსიკური მარაგის გამდიდრებასა და გრამატიკული კომპეტენციის განვითარებას.

შემოთავაზებულია როგორც ქართული, ასევე მსოფლიო კულტურული რეალიებიდან აღებული საკითხები და, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, თვითონ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თავისებურებები.