მათემატიკა 2 ნაწ. 2

მოსწავლის წიგნი

5,00 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ბ. სულაკაური, ს. ცხვედიანი, მ. ტატიშვილი, მ. მახათაძე, დ. ხუროშვილი, მ. რამინაშვილი

ბეჭდური ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

მოსწავლის წიგნი 7-8 წლის მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებებისა და ინტერესების გათვალისწინებითაა შედგენილი. სახელმძღვანელო  ბავშვებს უვითარებს ლოგიკური აზროვნებისა და მათემატიკური მსჯელობის უნარებს, რასაც მოსწავლე ადვილად იყენებს რეალურ ცხოვრებაში. კომპლექსურ დავალებებში ჩართული მათემატიკური თამაშები სახალისოსა და საინტერესოს ხდის სასწავლო პროცესს.

მოსწავლის წიგნი 8 თავისგან შედგება. თითოეულ თავში 8-10 პარაგრაფია. ყოველი თავის ბოლოს მოცემულია შემაჯამებელი სავარჯიშოები „რა ვისწავლე“.

პარაგრაფებს მითითებული აქვს ნომერი და ეთმობა 2 გვერდი, რაც (მოსწავლის რვეულისა და დიფერენცირების ფურცლებთან ერთად) 2 საგაკვეთილო საათს მოიცავს.

ყოველი პარაგრაფის დასაწყისში მოცემულია ვიზუალური მასალით ან ტექსტით ახსნილი თეორიული მასალა, რომელიც  გამოყოფილია სავარჯიშოებისაგან.

სავარჯიშოების ბლოკში  მოცემულია როგორც ახალ მასალასთან დაკავშირებული, ისე განვლილი საკითხების განმამტკიცებელი დავალებები.

დაწყებით კლასებში, მეთოდიკის მიხედვით, მნიშვნელოვანია, მოსწავლეები ხშირად იყენებდნენ თვალსაჩინოებებს.  მოსწავლეებს სჭირდებათ საგნებით მანიპულაციები, რისთვისაც წიგნს ახლავს რესურსების კონვერტი.

კონვერტში მოთავსებულია:

  • სხვადასხვა ფერის ათეულებისა და ერთეულების უჯრები
  • ციფრები და მოქმედებათა ნიშნები
  • ქართული ფულის ერთეულები
  • ასეულის ცხრილი და სხვა