უფასო! %

მათემატიკა 2 ნაწ. 1

მოსწავლის წიგნი

ავტორები: გ. ბერიშვილი, ი. კოეტიშვილი, ბ. სულაკაური

წიგნის გადახედვა
გასუფთავება
Compare

აღწერა

მათემატიკა 2 ნაწილი 1 მოსწავლის წიგნი-ს ყოველი პარაგრაფი დასათაურებულია. სათაური შეესაბამება მოცემული თავის თემას.

წიგნში გადმოცემულია ახალი მასალა, რომელიც წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით მიეწოდება მოსწავლეებს. შესაბამისად, ახალ პარაგრაფზე გადასვლა მხოლოდ მაშინაა რეკომენდებული, როდესაც წინა მასალა მთელი კლასის მიერაა დაძლეული.

პარაგრაფის დასაწყისში მოცემულია თეორიული მასალა, რომელიც ვიზუალურად გამოყოფილია სავარჯიშოებისაგან.

სავარჯიშოების ბლოკი აერთიანებს როგორც ახალ მასალასთან დაკავშირებულ, ისე განვლილი საკითხების განმამტკიცებელ სავარჯიშოებს.

ყოველი თავის ბოლოს არის დამატებითი სავარჯიშოების ბლოკი, რომლებშიც ყველა პარაგრაფის შესაბამისი სავარჯიშოებია თავმოყრილი.

დამატებითი სავარჯიშოების შესრულება შეიძლება პარაგრაფების შესწავლის პარალელურადაც და თავის დასრულების შემდეგაც, იმის შესაფასებლად, როგორ აითვისა კლასმა განვლილი მასალა.

მათემატიკა 2 ნაწილი 1 მოსწავლის წიგნი-ს სავარჯიშოები მოსწავლეს დაეხმარება წინარე ცოდნის გააქტიურებაში, რაც, თავის მხრივ, გაუადვილებს ახალი ცოდნის მიღებასა და შესწავლილი საკითხების შემეცნებას.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

II კლასი

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

მათემატიკა 2

მოსწავლის რვეული

1,503,50

ავტორები: გ. ბერიშვილი, ი. კოტეტიშვილი, ბ. სულაკაური

გაითვალისწინეთ: რესურსები შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა