უფასო!

მათემატიკა 2

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ბ. სულაკაური, ს. ცხვედიანი, მ. ტატიშვილი, მ. მახათაძე, დ. ხუროშვილი, მ. რამინაშვილი

ბეჭდური ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

წიგნი დამხმარე რესურსია მასწავლებლებისთვის, რომლის გამოყენებით მარტივადაა შესაძლებელი საინტერესო და მრავალფეროვანი სასწავლო პროცესის წარმართვა.

წიგნს მოჰყვება პრაქტიკული რეკომენდაციები გაკვეთილის ჩასატარებლად. ასევე, კომპლექსური დავალებები და მოსწავლეთა შეფასების რუბრიკები.

თითოეულ თავს ახლავს კომპლექსური დავალება, სადაც გაწერილია მოსწავლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს  ეტაპები და დამატებითი რესურსების ბმულები.

მასწავლებელს თავისუფლად  შეუძლია, დავალებები  კლასის საჭიროებებს მოარგოს.

წიგნს აქვს რამდენიმე დანართი:

დანართი 1 დამატებითი რესურსები მასწავლებლებისათვის

დანართი 2 მათემატიკის სტანდარტი

დანართი 3  რესურსების კონვერტი

დანართი 4 დიფერენცირების ფურცლები

დამატებითი ინფორმაცია

საგნები