უფასო!

მათემატიკა 1

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ბ. სულაკაური, ს. ცხვედიანი, მ. ტატიშვილი, მ. მახათაძე, დ. ხუროშვილი, მ. რამინაშვილი

ბეჭდური ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

მასწავლებლის წიგნი მასწავლებლებს დეტალურად უხსნის როგორც მოსწავლის წიგნის კონცეფციას, ისე  შინაარსობრივ საკითხებს. წიგნში დეტალურადაა მოცემული:

  • გაკვეთილების ჩასატარებელი პრაქტიკული რეკომენდაციები
  • გაკვეთილების სცენარები
  • კომპლექსური დავალებები
  • შეფასების რუბრიკები თანდართული რეკომენდაციებით

კომპლექსური დავალებების მატრიცაში მასწავლებელი დეტალურად იხილავს დავალების განხორციელების ეტაპებს, სასარგებლო რესურსების ბმულს, სამოდელო გაკვეთილების QR კოდებს.

წიგნს რამდენიმე დანართი აქვს:

დანართი 1 დიფერენცირებული სწავლების სამუშაო ფურცლები

დანართი 2 მოსწავლის წიგნის პარაგრაფებში გამოყენებული „მათემატიკური ამბების“ ტექსტები

დანართი 3 დამატებითი რესურსები მასწავლებლებისთვის

დანართი 4 მათემატიკის სტანდარტი

დანართი 5 რესურსების კონვერტი

მასწავლებლის წიგნი მასწავლებლისთვის სრულყოფილი დამხმარეა საინტერესო და მრავალფეროვანი გაკვეთილის ჩასატარებლად