უფასო!

ხელოვნება 9

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ნ. იოსელიანი, ს. ქებურია

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

ხელოვნება 9 (მასწავლებლის წიგნში) თითოეული თემატური ბლოკი წარმოდგენილია დავალებების მატრიცების სახით. ყოველ მატრიცაში გაკვეთილები დაჯგუფებულია თემატურად.  „ახალი სკოლის“ მოდელის თანახმად, ყოველი თემა მოიცავს რამდენიმე გაკვეთილს, რომელთა თეორიული მასალა და პრაქტიკული დავალებები წარმოადგენენ ეტაპობრივ ნაბიჯებს კომპლექსური დავალებების შესასრულებლად.

მასწავლებლისთვის წარმოდგენილია:

  • საკვანძო შეკითხვები
  • მკვიდრი წარმოდგენები
  • თემასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია
  • დაწვრილებითი ინსტრუქციები აქტივობებისთვის
  • კომპლექსური პროექტების აღწერა და მათი შეფასების ფორმები.

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ხელოვნება 9

მოსწავლის წიგნი

10,50 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. იოსელიანი, ს. ქებურია

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა