ხელოვნება 1

მოსწავლის რვეული

2,104,90

ავტორები: ნ. იოსელიანი, ს. ქებურია

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა
გასუფთავება
Compare

აღწერა

ხელოვნება 1 მოსწავლის რვეული მოიცავს მასალას, რომელიც მორგებულია შესაბამისი ასაკის მოსწავლის უნარებზე და ემსახურება მათ განვითარებას.

ხელოვნება 1 მოსწავლის რვეული ისეა შედგენილი, რომ მოზარდისთვის ხელოვნების სამყარო საინტერესო და მოულოდნელი კუთხით წარმოჩნდეს.

ჩვენი მიზანია, შევაყვაროთ ბავშვებს ხელოვნება, ვასწავლოთ მშვენიერების აღქმა, გავუღვივოთ ინტერესი შემოქმედებისადმი, გავხადოთ შემოქმედებითი პროცესის თანამონაწილე და ინიციატორი.

მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეს მიეწოდოს არა მშრალი თეორიული ან ბიოგრაფიული მასალა, არამედ ისეთი ცნობები, რომლებიც გაუღვივებს ცნობისმოყვარეობას და ინტერესს თემის მიმართ.

რვეულში შესული აქტივობები, ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, მიწოდებულია სახალისო ცდების, თამაშებისა და შემოქმედებითი ექსპერიმენტების ფორმით.

დამოუკიდებლად გაკეთებული აღმოჩენა განსაკუთრებით დასამახსოვრებელს გახდის თითოეულ გაკვეთილს.

აქტივობები ხელს შეუწყობს მოსწავლეების ნატიფი მოტორიკის განვითარებას; ასევე ბიძგს მისცემს კომუნიკაციის, თანამშრომლობის, ორგანიზებულობის, ანალიზის, ინტერპრეტაციის, შეფასებისა და რეფლექსიის უნარების ფორმირებას.

ჩვენ შევეცადეთ, მრავალფეროვანი თემებითა და აქტივობებით დაგვეკმაყოფილებინა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და საგნის სწავლების სტანდარტის ყველა მოთხოვნა.

მუშაობის პროცესში შესაძლებლობა გვქონდა შეგვემოწმებინა ჩვენ მიერ შედგენილი გაკვეთილები უშუალოდ საკლასო გარემოში, განსხვავებული უნარ-ჩვევების მქონე მოსწავლეებთან.

შესაბამისად, აქტივობები შედგენილია საშუალო მონაცემებზე დაყრდნობით. მასწავლებელს შეუძლია მოარგოს ისინი საკუთარ გარემოებებს, მოსწავლეთა შესაძლებლობებს თუ სკოლის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

I კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე