უფასო! %

ინგლისური 8

მოსწავლის რვეული

ავტორი: თ. ჯაფარიძე

წიგნის გადახედვა
გასუფთავება
Compare

აღწერა

სახელმძღვანელო ზედმიწევნით ასახავს თანამედროვე ინგლისურ ენაში შესულ ცვლილებებს, მის ზოგად თავისებურებებსა და მათი სწავლების მეთოდებს; ითვალისწინებს უცხოური ენების შესწავლის ერთიან ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩოში წარმოდგენილ მოთხოვნებს და მოიცავს საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პირველი უცხოური ენის რეცეფციული (კითხვა/ მოსმენა) და პროდუციული (ლაპარაკი/წერა) უნარების VIII კლასისთვის განსაზღვრული სტანდარტის ყველა საჭირო კომპონენტს.

სახელმძღვანელოს მიზანია, მაქსიმალურად გაუადვილოს მოსწავლეებს უცხოური ენის შესწავლა.
სახელმძღვანელო მასწავლებლებს საშუალებას აძლევს, ენის შესწავლის პროცესი მარტივად მოარგოს მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VIII კლასი

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…