უფასო!

ინგლისური 1

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ნ. თამარაშვილი

ბეჭდური ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

კურსი შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან:

 • მოსწავლის წიგნი;
 • სამუშაო რვეული;
 • მასწავლებლის წიგნი;
 • აუდიომასალა;
 • ვიდეომასალა;
 • ფლეშკარდები.

მასწავლებლის წიგნი შედგება რამდენიმე ნაწილისგან:

 • სილაბუსი და თითოეული გაკვეთილის კომპონენტის დეტალური აღწერილობა;
 • თამაშები და აქტივობები;
 • ეროვნული სასწავლო გეგმის და საგნობრივი სტანდარტის შესაბამისობის ნაწილი. თითოეულ თემატურ ერთეულზე შემოთავაზებულია ორი შუალედური მიზანი (კომპლექსური დავალება) განმავითარებელი შეფასების რუბრიკებთან ერთად;
 • გაკვეთილის გეგმები;
 • სამუშაო რვეულის და Young Learners English Practice პასუხები;
 • Word List;

აუდიო მასალები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან:

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის წიგნი

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

I კლასი

საგნები