უფასო!

გერმანული 9

მასწავლებლის წიგნი

ადაპტაციის ავტორები: შ. კვანჭიანი, ნ. გიორგანაშვილი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

გერმანული 9 (მასწავლებლის წიგნი) შეიცავს მთელ მოსწავლის წიგნს შემცირებული ფორმით. ცალკეული დავალებების შესასრულებლად მოცემული კომენტარები უშუალოდ დავალებების გვერდით წერია. მასწავლებლის წიგნი შეიცავს ძირითად რჩევებს და დამატებით ქვეყანათმცოდნეობით ინფორმაციას.

აუდიომასალა

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

გერმანული 9

აუდიომასალა

ადაპტაციის ავტორები: შ. კვანჭიანი, ნ. გიორგანაშვილი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.