გერმანული 12 Optimal B1

აუდიომასალა

Compare

აღწერა

აუდიომასალა:

მოსწავლის წიგნი CD1:

მოსწავლის წიგნი CD2:

მოსწავლის რვეული:

ტესტების რვეული: