უფასო!

გერმანული 10

მასწავლებლის წიგნი

ადაპტაციის ავტორები: შ. კვანჭიანი, ნ. გიორგანაშვილი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

გერმანული 10 (მასწავლებლის წიგნი)  შეიცავს მთელ მოსწავლის წიგნს შემცირებული ფორმით. ცალკეული დავალებების შესასრულებლად მოცემული კომენტარები უშუალოდ დავალებების გვერდით წერია. მასწავლებლის წიგნი შეიცავს ძირითად რჩევებს და დამატებით ქვეყანათმცოდნეობით ინფორმაციას.

აუდიომასალა მოცემულია მოსწავლის წიგნის თითოეული თავისთვის და შეიცავს მრავალრიცხოვან აუდიო-ჩანაწერს, სიმღერებსა და სავარჯიშოებს. ისინი მოსწავლეებმა ძირითადად სახლში სამუშაოდ უნდა გამოიყენონ.

აუდიომასალა

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

X კლასი

საგნები