უფასო!

გერმანული 9 Geni@l B1

მასწავლებლის წიგნი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

გერმანული 9 Geni@l B1 მასწავლებლის წიგნი აერთიანებს ძირითად რჩევებს და დამატებით ინფორმაციას.  წიგნი შეიცავს ცალკეული დავალებების და სავარჯიშოების პასუხებს,    სამუშაო ფურცლებს და ასლის ფურცლებს.

ბოლოში მოცემულია იმ მოსასმენი ტექსტების ტრანსკრიპციები, რომლებიც დაბეჭდილია მოსწავლის წიგნში ან მოსწავლის რვეულში.

ტესტების რვეულში ასევე  მოცემულია ტესტების სწორი პასუხები.

აუდიომასალები

აუდიომასალებში გაერთიანებულია მოსწავლის წიგნის, მოსწავლის რვეულისა და ტესტების რვეულის მოსასმენი ტექსტები.

მოსწავლის წიგნის ნაწილი შეიცავს აუდიოჩანაწერებს თითოეული თავისთვის. დავალებებისა და სავარჯიშოების ინტეგრალურ ნაწილს წარმოადგენს:

  • ინტერვიუები;
  • დიალოგები;
  • ნაწყვეტები რადიოგადაცემებიდან;
  • ლექსები;
  • სიმღერები.

მოსწავლის რვეულის აუდიომასალა შეიცავს არაერთ აუდიოჩანაწერს, სიმღერასა და სავარჯიშოს, რომლებიც მოსწავლეებმა ძირითადად სახლში უნდა დაამუშაონ. მოსწავლის რვეულის მრავალი სავარჯიშო შედგენილია აუდიო მასალაზე დაყრდნობით და მათ გარეშე სავარჯიშოების დამუშავება შეუძლებელია.

ტესტების რვეულის აუდიომასალა შეიცავს ტესტების მოსასმენ ნაწილს.

აუდიომასალა:

მოსწავლის წიგნი:

მოსწავლის რვეული:

ტესტების რვეული:

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

IX კლასი

საგნები