უფასო!

გერმანული 8 Geni@l A2

მასწავლებლის წიგნი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

გერმანული 8 Geni@l A2 მასწავლებლის წიგნი შეიცავს მთელ მოსწავლის წიგნს შემცირებული ფორმით.

ცალკეული დავალებების შესასრულებლად მოცემული კომენტარები უშუალოდ დავალებების გვერდით წერია.

ეს საშუალებას აძლევს მასწავლებლებს, გაკვეთილზე ერთი წიგნით იმუშაონ.  მასწავლებლის წიგნი შეიცავს ძირითად რჩევებს და დამატებით ქვეყანათმცოდნეობით ინფორმაციას.

სადაც შესაძლებელია, გერმანული 8 Geni@l A2 მასწავლებლის წიგნი შეიცავს სავარჯიშოების და დავალებების პასუხებს და ქსეროკოპირებად სამუშაო ფურცლებს. ბოლოში მოცემულია მოსასმენი ტექსტების ტრანსკრიფცია.

სკოლებში, რომლებსაც ჯერჯერობით არ გააჩნიათ ტექნიკური საშუალებები, მასწავლებლებს შეუძლიათ ტრანსკრიფციის დახმარებით თვითონ წაუკითხონ მოსწავლეებს მოსასმენი ტექსტები თუ დავალებები.

არავითარ შემთხვევაში არ გამოტოვოთ მოსასმენი ტექსტები და დავალებები იმის გამო, რომ არ გაგაჩნიათ ტექნიკური საშუალებები!

აუდიომასალა

აუდიომასალა მოცემულია მოსწავლის წიგნის თითოეული თავისთვის.

დავალებებისა და სავარჯიშოების ინტეგრალურ ნაწილს წარმოადგენს:

  • ინტერვიუები;
  • დიალოგები;
  • ნაწყვეტები რადიოგადაცემებიდან;
  • ლექსები;
  • სიმღერები.

მოსწავლის რვეულის აუდიომასალა შეიცავს მრავალრიცხოვან აუდიო-ჩანაწერს, სიმღერებსა და სავარჯიშოებს. ისინი მოსწავლეებმა ძირითადად სახლში სამუშაოდ უნდა გამოიყენონ.

მოსწავლის რვეულის მრავალი სავარჯიშო შედგენილია აუდიო მასალაზე დაყრდნობით და მათ გარეშე სავარჯიშოების დამუშავება შეუძლებელია.

აუდიომასალა:

მოსწავლის წიგნი:

მოსწავლის რვეული:

ტესტების რვეული:

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VIII კლასი

საგნები