უფასო! %

ბუნება 2

მოსწავლის წიგნი

ავტორები: გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, თ. კვანტალიანი

წიგნის გადახედვა 
გასუფთავება
Compare

აღწერა

ბუნება 2 მოსწავლის წიგნი მოიცავს სხვადასხვა თემატიკას, რაც სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული. გათვალისწინებულია ასაკის შესაბამისი ინტერესები და შესაძლებლობები.

გამომდინარე იქიდან, რომ მეორეკლასელი ჯერ კიდევ არ არის გაწაფული კითხვაში და დიდი მოცულობის ტექსტის წაკითხვა მისთვის მომაბეზრებელია (ორიენტირებულია სწორად წაკითხვაზე და არა შინაარსზე), ყოველ თემას უხვად ახლავს ბევრი ფერადი ილუსტრაცია და მცირე მოცულობის ტექსტი. 

ძირითადი სადისკუსიო თემები შეკითხვის სახით არის მოცემული, რაც მოსწავლეს ბიძგს აძლევს, იფიქროს  და იმსჯელოს მოცემულ საკითხზე.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

II კლასი

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

საგნები