უფასო!

ბიოლოგია 7

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: რ. ახვლედიანი, ნ. შათირიშვილი, მ. სულამანიძე

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

ბიოლოგია 7 მასწავლებლის წიგნი არის დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელო, სადაც მოცემულია ინფორმაცია საგნის სწავლების მიზნის, ამოცანების, სტანდარტის შედეგების მიღწევის, მეთოდოლოგიური პრინციპების შესახებ.

ამასთან, ბიოლოგია 7 მასწავლებლის წიგნი დაეხმარება მასწავლებელს სასწავლო პროცესის ეფექტიანად დაგეგმვასა და განხორციელებაში.

მასწავლებელს ვთავაზობთ სახელმძღვანელოში მოცემული ტექსტების დამუშავებისა და კრიტიკულად გააზრების რამდენიმე ნაყოფიერ მეთოდს.

პედაგოგმა თავისით უნდა გადაწყვიტოს, რომელი გაკვეთილის ჩატარებისას რომელი მეთოდი იქნება უმჯობესი.

მასწავლებლის წიგნში მოცემულია სწორი თუ სავარაუდო პასუხები იმ სავარჯიშოებისა და დავალებებისთვის, რომლებიც მოსწავლის სახელმძღვანელოში გვხვდება.

მასწავლებლის წიგნში მოცემულია სხვადასხვა ტიპის რეკომენდაციები.

დეტალურად არის განხილული მოსწავლის სახელმძღვანელოდან 1-ლი თავის (შესავალი ბიოლოგიაში) ყველა გაკვეთილის სცენარი, დანარჩენი თავებიდან სულ მცირე, ერთი გაკვეთილის სცენარი, გაკვეთილის გეგმა.

ჩვენ ვცდილობთ სახელმძღვანელოთი და შემოთავაზებული სწავლების მეთოდებით ხელი შევუწყოთ მასწავლებელს, წარმატებით მიაღწიოს სტანდარტით განსაზღვრულ სასწავლო შედეგებს.

თანდათან დაეუფლოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების თანამედროვე, პროგრესულ პრაქტიკას.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VII კლასი

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ბიოლოგია 7

მოსწავლის წიგნი

12,60 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: რ. ახვლედიანი, ნ. შათირიშვილი

შემაჯამებელი ტესტები

თავი 1
თავი 2

თავი 3
თავი 4

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა