მასწავლებლების რეგისტრაცია

 

ქართული
მათემატიკა
ბუნება
ინგლისური
გეოგრაფია
ისტორია
ბიოლოგია
ქიმია
ფიზიკა
ხელოვნება
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ)
სამოქალაქო განათლება
მუსიკა
გერმანული
ფრანგული
იტალიური
რუსული
სპორტი
სპეციალური მასწავლებელი

პირველი
მეორე